lean six sigma


 
 
 
 
lean six sigma
Lean Six Sigma
Vanuit de overtuiging dat het altijd beter kan en beter moet, draagt Successive bij aan het continu en structureel verbeteren van resultaten binnen zorginstellingen. Dit doen wij door samen met de klant verbeteringen te implementeren en problemen efficiënt en structureel op te lossen op het snijvlak van processen en ICT. Vandaar ons motto "Samen Geleverd".
Geen eindproduct op papier, maar échte oplossingen die de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg verbeteren.

Om zorginstellingen structureel te verbeteren maken wij gebruik van Lean Six Sigma technieken, zowel in de uitvoering van onze opdrachten als in het opleiden van de medewerkers om deze principes in continuïteit toe te passen.

lean six sigma